1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników związanych z korzystaniem z Serwisu Kantorolawa.pl.

1.2. Administratorem danych osobowych Serwisu jest właściciel serwisu kantorolawa.pl

1.3. Administrator nie gwarantuje, że zawarte w serwisie informacje są prawdziwe. Mogą one mieć charakter czysto satyryczny.

  1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

2.2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu realizacji usług oferowanych przez Serwis, a także w celach marketingowych, statystycznych i analitycznych.

  1. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

3.1. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

4.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. O wszelkich zmianach Użytkownicy będą informowani na bieżąco przez Serwis.