Inflacja jest jednym z kluczowych wskaźników ekonomicznych wpływających na wartość waluty danego kraju i tym samym na kursy wymiany walut. Zasadniczo, gdy inflacja w kraju wzrasta, wartość jego waluty często spada w stosunku do walut innych krajów, co może prowadzić do osłabienia kursu wymiany. Taka sytuacja jest wynikiem spadku siły nabywczej waluty, co oznacza, że za tę samą ilość pieniędzy można kupić mniej towarów i usług niż wcześniej.

Z drugiej strony, niski poziom inflacji może sprzyjać umocnieniu waluty, ponieważ stabilne ceny przyciągają inwestycje zagraniczne. Inwestorzy poszukują bezpiecznych i stabilnych środowisk, w których wartość ich inwestycji nie zostanie zniwelowana przez wysoką inflację. Takie zjawisko można zaobserwować w krajach o niskiej i stabilnej inflacji, gdzie waluta zyskuje na wartości dzięki zwiększonemu popytowi ze strony zagranicznych inwestorów.

Jak inflacja wpływa na politykę monetarną i kursy walut

Banki centralne grają kluczową rolę w procesie oddziaływania inflacji na kursy walut poprzez swoją politykę monetarną. W odpowiedzi na wysoką inflację banki te mogą decydować się na podniesienie stóp procentowych, co jest zwykle próbą ochłodzenia gospodarki poprzez ograniczenie dostępności kredytów. Podwyżki stóp procentowych zwiększają koszt kapitału, co zmniejsza konsumpcję i inwestycje, prowadząc do spowolnienia tempa wzrostu cen, czyli inflacji.

Wyższe stopy procentowe mogą przyciągnąć zagranicznych inwestorów poszukujących wyższych zwrotów z lokat w danym kraju, co może prowadzić do wzrostu wartości krajowej waluty na rynku Forex. Przykładem takiej sytuacji może być okres po kryzysie finansowym z 2008 roku, kiedy to niektóre kraje zdecydowały się na zaostrzenie polityki monetarnej, co w konsekwencji doprowadziło do umocnienia ich walut.

Wpływ oczekiwań inflacyjnych na kursy wymiany

Nie tylko bieżący poziom inflacji, ale także oczekiwania inflacyjne mają znaczący wpływ na kursy walut. Jeśli inwestorzy spodziewają się wzrostu inflacji w przyszłości, mogą zacząć tracić zaufanie do waluty danego kraju, co może skutkować jej deprecjacją. Oczekiwania te mogą być kształtowane przez różne czynniki, w tym przez politykę rządową, aktualne wydarzenia ekonomiczne oraz ogólną kondycję gospodarki.

Przykładem może być sytuacja w krajach rozwijających się, gdzie często występują nagłe zmiany w poziomie inflacji. Jeżeli inwestorzy przewidują, że inflacja w takim kraju wzrośnie, mogą wycofać swoje inwestycje, co prowadzi do spadku wartości lokalnej waluty. Z kolei stabilizacja oczekiwań inflacyjnych może pomóc w umocnieniu waluty, gdyż stabilne i przewidywalne środowisko gospodarcze jest atrakcyjne dla inwestycji.

Źródła naukowe

  1. „Inflation and its Impact on Exchange Rates” – 2021, Emily T. Henderson
  2. „Monetary Policy Adjustments and Foreign Exchange Volatility” – 2019, Michael J. Fleming
  3. „Expectations of Inflation and Currency Depreciation” – 2020, David L. López
Doktor Marlena Listopad
Doktor | + posts

Doktor ekonomii UJ.