1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.kantorolawa.pl.

1.2. Administratorem serwisu jest właściciel serwisu kantorolawa.pl

1.3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem akceptacji niniejszego Regulaminu.

  1. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

2.1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa.

2.2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Administracja serwisu gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, które są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.

3.2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności, będącej załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

  1. ZMIANY W REGULAMINIE

4.1. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O wszelkich zmianach Użytkownicy będą informowani na bieżąco przez Serwis.