Wpływ polityki pieniężnej na rynek nieruchomości

Polityka pieniężna, a w szczególności manipulowanie stopami procentowymi przez banki centralne, ma bezpośredni wpływ na rynek nieruchomości. Niskie stopy procentowe zwykle prowadzą do obniżenia kosztów kredytów hipotecznych, co zwiększa popyt na nieruchomości i może prowadzić do wzrostu ich cen. Z drugiej strony, gdy banki centralne podnoszą stopy procentowe, koszt pożyczania […]